ẢNH ĐỜI THƯỜNG

Không đòi hỏi kỹ thuật như ảnh 360 độ cũng như sự sắp đặt hoàn hảo của ảnh quảng cáo, nhưng mỗi bức ảnh đời thường lại chính là một câu chuyện người chụp muốn kể, đó là những khoảnh khắc không thể trùng lắp, khoảnh khắc duy nhất và qua đó ta thấy được “linh hồn” của mỗi tác phẩm.